Filosofi och mina egna ordspråk

  1. Det du gör mot andra ... det gör du samtidigt mot dig själv. *** / Niclas (Allt hänger ihop. Allt är "ett". Allt är som en enda stor väv).
  2. Rädsla föder våld och våld föder rädsla. *** / Niclas (jag skulle önska se en "media-förändring" snarast!)
  3. Lagen om attraktion:  Det vi fokuserar på - det får vi!
  4. Med mörkret kommer längtan efter ljus. *** / Niclas
  5. För mig känns det mer naturligt att låta intuitionen styra (kunskap hämtad från altet), och få ihop helheten genom att själv lägga pusslet utan att låta sig styras av vad media, vetenskapsmän, politiker mfl så tvärsäkert förmedlar...
  6. Visa kärlek till ALLT runtomkring dig. Allt besitter en medvetenhet... växter, djur, föremål mm (på subatomär nivå blir detta förståeligt)
  7. Var ej rädda!!! Alla krig och tvister grundar sig på rädsla. *** / Niclas 
  8. Tänk vad mycket man lärt sig i detta lilla korta liv och framförallt vad man inte vill lära sig. *** / Niclas
  9. Om du tror dig attrahera till dig stor glädje, så är det antagligen bara dina förväntningar som besannas. *** / Niclas